CSAB bygger bredbandsnät till fler lägenheter i Karlshamn

Vi har fått möjligheten att bygga fiberbaserat bredbandsnät till ytterligare ca 100-lägenheter inom Karlshamns-området. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för uppdraget och förtroendet.

CSAB installerar bredband till fler fastigheter i Holmsjö

Vi har nu fått möjligheten att bygga ut fibernätet till ännu fler fastigheter i Holmsjö-området. Framöver så kommer ännu fler invånare i Holmsjö få tillgång till dagens- och morgondagens bredbandstjänster med fiber. Vi tackar vår beställare Affärsverken Karlskrona AB för förtroendet och uppdraget.

Bredbandsutbyggnad i Tving!

CSAB har fått möjligheten att bygga ut bredbandet i Tving till fastigheter i området Bråstorp. Vi tackar vår beställare Affärsverken Karlskrona AB för förtroendet och uppdraget.

Bredband till fler villor i Ronnebyområdet!

Vi är nu och bygger ut med bredband till fler villor i Ronneby, nu är det området Aspan, som inom kort får tillgång till dagens- och morgondagens bredbandstjänster med fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.

CSAB bygger ut bredbandsnätet i Tingsryd

Vi har nu fått möjligheten att bygga ut med fiberbaserat bredband till fastigheter i Tingsrydsområdet. Vi tackar vår beställare Wexnet AB för förtroendet och uppdraget.

CSAB bygger ut bredbandsnätet i Emmaboda!

Vi har fått möjlighet att bygga ut och installera bredbandsnätet med fiber till flera områden inom Emmaboda Kommun. Vi tackar våra beställare, Emmaboda Energi AB samt Emmaboda Kommun, för förtroendet och uppdragen.

Bredband till fler villor i Ronneby-området!

Vi är just nu och bygger ut bredbandet via fiber till ännu fler villor i Ronnebyområdet. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för beställningen och förtroendet.

Bredband till lägenhetsområde i Karlshamn

CSAB har fått möjligheten att installera samt driftsätta fiberbaserat bredband till ca: 350-lägenheter i Karlshamn. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet samt uppdraget.

CSAB bygger ut med bredband till fler villor!

CSAB har fått möjligheten att bygga ut fiberbaserat bredband till villor i Hällaryd/Trensum-området. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för beställningen och förtroendet.

Bredband till fler villor inom Karlskrona-området!

CSAB har tillsammans med Asfaltbolaget fått uppdraget att bygga ut med fiberbaserat bredband till flera villaområden i Karlskronaområdet. Vi tackar vår beställare och samarbetspartner Asfaltbolaget Sverige AB samt Affärsverken Karlskrona AB för uppdragen.