Bredband till lägenhetsområde i Karlshamn

CSAB har fått möjligheten att installera samt driftsätta fiberbaserat bredband till ca: 350-lägenheter i Karlshamn. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet samt uppdraget.

CSAB bygger ut med bredband till fler villor!

CSAB har fått möjligheten att bygga ut fiberbaserat bredband till villor i Hällaryd/Trensum-området. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för beställningen och förtroendet.

Bredband till fler villor inom Karlskrona-området!

CSAB har tillsammans med Asfaltbolaget fått uppdraget att bygga ut med fiberbaserat bredband till flera villaområden i Karlskronaområdet. Vi tackar vår beställare och samarbetspartner Asfaltbolaget Sverige AB samt Affärsverken Karlskrona AB för uppdragen.

Utbyggnad av bredband till villor i Ronneby

CSAB har fått möjligheten och förmånen att bygga ut bredbandet till fler villor i Ronneby. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.

Bredband till fastigheter i Emmaboda.

Vi har fått förmånen att bygga ut med fiberbaserat bredband till landsbygden inom Emmaboda-området. Vi tackar vår beställare Emmaboda Kommun för förtroendet och uppdraget!

Bredband till lägenheter i Ronneby

CSAB har fått förmånen att bygga ut bredbandsnätet med fiber till lägenheter i Ronneby-området. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.

CSAB har blivet utsett till Årets Företag i Blekinge 2018

Det är tack vare våra fantastiska medarbetare inom CSAB, våra kunder, samarbetspartners och leverantörer som gjort det möjligt att vi inom CSAB har fått äran att bli utsedda till Årets Företag i Blekinge 2018. Jättetack till alla!

Utbyggnad av bredband till fler villor i Karlshamn.

CSAB har fått möjligheten att bygga ut med fiberbaserat bredband till ännu fler villor i Karlshamn. Vi är nu och bygger ut med bredband till Sternö-området i Karlshamn. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet och uppdraget.

CSAB installerar och driftsätter bredband till villor i Karlskrona!

Vi har i samarbete med Asfaltbolaget Sverige AB, fått möjligheten att bygga ut bredbandet ytterligare i flera områden i Karlskrona. Vi tackar vår samarbetspartner Asfaltbolaget och vår beställare Affärsverken Karlskrona AB för uppdraget och förtroendet.

CSAB bygger ut bredbandet till fler villor i Ronnebyområdet

Vi har fått förmånen och möjligheten att bygga ut bredandet till villor i sydvästra delarna inom Ronnebyområdet. Vi är nu och bygger ut bredbandet i områdena Väbynäs och i Bustorp. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för uppdraget.