Bredband till fastigheter i Emmaboda.

Vi har fått förmånen att bygga ut med fiberbaserat bredband till landsbygden inom Emmaboda-området. Vi tackar vår beställare Emmaboda Kommun för förtroendet och uppdraget!

Bredband till lägenheter i Ronneby

CSAB har fått förmånen att bygga ut bredbandsnätet med fiber till lägenheter i Ronneby-området. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.

CSAB har blivet utsett till Årets Företag i Blekinge 2018

Det är tack vare våra fantastiska medarbetare inom CSAB, våra kunder, samarbetspartners och leverantörer som gjort det möjligt att vi inom CSAB har fått äran att bli utsedda till Årets Företag i Blekinge 2018. Jättetack till alla!

Utbyggnad av bredband till fler villor i Karlshamn.

CSAB har fått möjligheten att bygga ut med fiberbaserat bredband till ännu fler villor i Karlshamn. Vi är nu och bygger ut med bredband till Sternö-området i Karlshamn. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet och uppdraget.

CSAB installerar och driftsätter bredband till villor i Karlskrona!

Vi har i samarbete med Asfaltbolaget Sverige AB, fått möjligheten att bygga ut bredbandet ytterligare i flera områden i Karlskrona. Vi tackar vår samarbetspartner Asfaltbolaget och vår beställare Affärsverken Karlskrona AB för uppdraget och förtroendet.

CSAB bygger ut bredbandet till fler villor i Ronnebyområdet

Vi har fått förmånen och möjligheten att bygga ut bredandet till villor i sydvästra delarna inom Ronnebyområdet. Vi är nu och bygger ut bredbandet i områdena Väbynäs och i Bustorp. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för uppdraget.

Bredbandsutbyggnad till fler fastigheter i Karlshamn

Nu har vi fått möjligheten att bygga ut bredbandet till fler fastigheter i Karlshamn. Nu är det Norreports- och Gustavsborgs-området som får tillgång till dagens och morgondagens bredbandstjänster via fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi för uppdraget.

CSAB söker fler medarbetare!

Vi har en fortsatt ökad efterfrågan på våra tjänster inom bredbandssidan, så vi söker nu efter fler bredbandstekniker i Karlshamn, Ronneby, Karlskrona och Växjö.

CSAB bygger bredbandsnät till villor i Karlshamn

Vi har nu fått förmånen att bygga ut bredbandsnätet i Karlshamn ytterligare. Vid detta tillfället så är det de boende i Prästslättsområdet som inom kort får möjlighet till dagens- och morgondagens teknik tjänster via fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för beställningen och förtroendet.

Bredband till Holmsjö

Nu bygger vi även upp fiberbaserat bredbandsnät till villor och företag i Holmsjö-området. Vi tackar vår uppdragsgivare och beställare Affärsverken Karlskrona AB för förtroendet och uppdraget.