CSAB bygger ut bredbandsnätet i Emmaboda!

Vi har fått möjlighet att bygga ut och installera bredbandsnätet med fiber till flera områden inom Emmaboda Kommun. Vi tackar våra beställare, Emmaboda Energi AB samt Emmaboda Kommun, för förtroendet och uppdragen.

Bredband till fler villor i Ronneby-området!

Vi är just nu och bygger ut bredbandet via fiber till ännu fler villor i Ronnebyområdet. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för beställningen och förtroendet.

Bredband till lägenhetsområde i Karlshamn

CSAB har fått möjligheten att installera samt driftsätta fiberbaserat bredband till ca: 350-lägenheter i Karlshamn. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet samt uppdraget.

CSAB bygger ut med bredband till fler villor!

CSAB har fått möjligheten att bygga ut fiberbaserat bredband till villor i Hällaryd/Trensum-området. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för beställningen och förtroendet.

Bredband till fler villor inom Karlskrona-området!

CSAB har tillsammans med Asfaltbolaget fått uppdraget att bygga ut med fiberbaserat bredband till flera villaområden i Karlskronaområdet. Vi tackar vår beställare och samarbetspartner Asfaltbolaget Sverige AB samt Affärsverken Karlskrona AB för uppdragen.

Utbyggnad av bredband till villor i Ronneby

CSAB har fått möjligheten och förmånen att bygga ut bredbandet till fler villor i Ronneby. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.

Bredband till fastigheter i Emmaboda.

Vi har fått förmånen att bygga ut med fiberbaserat bredband till landsbygden inom Emmaboda-området. Vi tackar vår beställare Emmaboda Kommun för förtroendet och uppdraget!

Bredband till lägenheter i Ronneby

CSAB har fått förmånen att bygga ut bredbandsnätet med fiber till lägenheter i Ronneby-området. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.

CSAB har blivet utsett till Årets Företag i Blekinge 2018

Det är tack vare våra fantastiska medarbetare inom CSAB, våra kunder, samarbetspartners och leverantörer som gjort det möjligt att vi inom CSAB har fått äran att bli utsedda till Årets Företag i Blekinge 2018. Jättetack till alla!

Utbyggnad av bredband till fler villor i Karlshamn.

CSAB har fått möjligheten att bygga ut med fiberbaserat bredband till ännu fler villor i Karlshamn. Vi är nu och bygger ut med bredband till Sternö-området i Karlshamn. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet och uppdraget.