Telecom

Kompletta helhetslösningar

Vi tar fram lösningar och utvecklar funktioner som uppfyller kundens krav och önskemål. Vi har erfarna projektledare, projektörer och installatörer som genomför projekten.

Vi erbjuder tjänster såsom:

  • Design
  • Projektering
  • Planering
  • Projektledning
  • Montage
  • Installation
  • Driftsättning
  • Dokumentation
  • Service

Avseende koppar-, fiber- samt mobila nät med dess tillhörande utrustningar

Vi bygger Telecomnät på telestation/nod, i marken, inne i fastigheter och hos företag, m fl. I samband med dessa bygguppdrag utför vi all tillståndshantering med myndigheter, kommuner, m.fl. Vi utför även schaktning, plöjning, fräsning, rörtryckning och borrning – eller annat som krävs i samband med projekten.
Vi erbjuder installation, service och felavhjälpning av bland annat fasta abonnemang, XDSL m.m., samt tillhörande produkter och tjänster till företag, organisationer och privatkunder. Dessa uppdrag omfattas av hela kedjan, d.v.s. från telestation till slutkund.
Våra kunder och samarbetspartners är bl.a. Empower, Relacom, Eltel Networks, Svenska Stadsnät/Karlshamn Stadsnät, Karlshamns Energi, Affärsverken, Wexnet, Emmaboda Energi, GMI, Maxall, Telarco, Elektro Skandia, DataConnect, Solar, Ahlsell, m fl.