Bredbandsnät via fiber till de boende i Ettebro !

Nu bygger vi ut bredbandsnätet till de boende i Ettebro-området, som nu får tillgång till dagens- och morgondagens snabba och säkra bredbandstjänster via ett fiberbaserat kabelnät. Vi tackar vår beställare, Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget !