Fiber till lägenheter i centrala Karlshamn !

Vi bygger nu ut fibernätet i centrala Karlshamn till ännu fler fastigheter. Vid detta utbyggnadstillfälle får flera fastigheter med lägenheter, butiker samt lokaler tillgång till bredbandstjänsterna via ett fiberbaserat nät. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet och uppdraget !