Fler bredbandsanslutningar till villor inom Karlskrona-området !

Nu bygger vi ut fibernätet ytterligare inom Karlskrona-området. Vi ansluter villor i Torskors- samt inom Nättraby-området med fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare, Affärsverken Karlskrona AB för uppdraget.