Utbyggnad av bredband till fastigheter i Karlshamn !

Vi har nu fått möjligheten att bygga ut bredbandsnätet till flera fastigheter i Karlshamn. Vi tackar för vår uppdragsgivare Karlshamn Energi AB för förtroendet och uppdraget.