Bredband till fler villor i Ronneby !

Nu kommer ytterligare fler villor i Ronneby få tillgång till dagens- och morgondagens bredbandstjänster via fiberbaserat bredband.  CSAB har fått möjligheten och förmånen att förse ytterligare ca 200-villor med fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget !