CSAB bygger och installerar fibernät i Växjö.

CSAB har fått möjligheten att bygga ut med fiberbaserat bredbandsnät till de boende i villaområdet Högstorp i Växjö. Arbetet pågår redan och det är planerat med inkoppling av kunderna i början av 2018. Vi tackar vår beställare Wexnet för uppdraget.