Bredband till lägenheter i Karlskrona

Vi har nu fått möjligheten att bygga ut bredbandsnätet ytterligare i Karlskrona med fiberbaserat bredband. Vi bygger ut både stamnätet och fastighetsnätet för lägenheter samt driftsätter anläggningen. Vi tackar vår beställare, Affärsverken Karlskrona AB för förtroendet att få utföra uppdraget.