Utbyggnad av bredband till villor i Ronneby

CSAB har fått möjligheten och förmånen att bygga ut bredbandet till fler villor i Ronneby. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.