CSAB bygger ut bredbandsnätet i Tingsryd

Vi har nu fått möjligheten att bygga ut med fiberbaserat bredband till fastigheter i Tingsrydsområdet. Vi tackar vår beställare Wexnet AB för förtroendet och uppdraget.