CSAB bygger ut bredbandsnätet inom Karlshamns Kommun

Vi har fått möjligheten att bygga ut fibernätet för bredband till flera lägenhetsområden inom Karlshamns Kommun. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för uppdraget och förtroendet.