CSAB uppgraderar bredbandsnät i Karlskrona.

Vi är nu i Karlskrona-området och uppgraderar bredbandsnät i lägenhetshus från kopparkablar till fiberbaserat bredbandsnät. Vi tackar vår beställare Affärsverken Karlskrona AB för förtroendet och uppdraget.