Om CSAB

Affärsidé

Att vara en kompetent och effektiv partner för företag, organisationer och privatkunder, genom att erbjuda helhetslösningar från idé till färdig anläggning, inom telecom och säkerhetsområdet.

Helhetslösningar från idé till färdig anläggning

CSAB erbjuder tjänster och produkter inom Telecom och Säkerhetsområdet för företag, organisationer och privatkunder. Genom ett nära samarbete med kunder, leverantörer och samarbetspartners erbjuder vi helhetslösningar från idé till färdig anläggning. Vi är ett regionalt-lokalt företag med många års erfarenhet och kunskap i branschen. Vi är i dagsläget etablerade på fyra orter med huvudkontor i Karlshamn samt filialkontor i Ronneby, Karlskrona och Växjö. CSAB har idag ca 30-medarbetare samt ett flertal samarbetspartners.

Arbetsmiljöarbete

Genom att vi ständigt följer upp verksamheten inom arbetsmiljöområdet förebygger vi ohälsa och olycksfall i arbetet. Uppföljningen är, och ska vara, en naturlig del i den dagliga verksamheten och sker löpande under året. Samtliga medarbetare har befogenhet att verka för att förhindra och förebygga risker i den löpande yrkesutövningen.

Kvalitet

Inom kvalitetsområdet arbetar vi enligt ISO 9001, med bla ständiga förbättringar av verksamheten och kompetenshöjning för att motsvara våra kunders förväntningar och krav. Alla inom företaget har ett personligt ansvar och åtagande att säkerställa kvalitet i det vi levererar. Kvalitetsmålen mäts i leveransprecision på de utförda uppdragen.

Miljö

CSAB arbetar enligt ISO 14001, för att tex minimera påverkan på miljön genom att bland annat hantera avfall säkert och ansvarsfullt. Alla inom företaget har ett personligt ansvar att också uppträda och arbeta på ett ansvarsfullt sätt. Miljömålen omfattas av att fordon är så effektiva som möjligt för att minska förbrukningen av naturresurser och utsläpp. Vi arbetar också med källsortering av våra restprodukter.