Utbyggnad av fibernät inom Karlshamns Kommun

Vi bygger nu ut fibernätet inom Karlshamns Kommun mellan tekniknoder. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet och uppdraget.