Bredband till fler villor i Lyckeby !

Vi har nu fått möjligheten att bygga ut bredbandsnätet till fler villor i Karlskronaområdet. Vi bygger nu ut det fiberbaserade bredbandsnätet för ca: 60-villor i Lyckeby-området ! Vi tackar vår uppdragsgivare Affärsverken i Karlskrona för uppdraget !