Ombyggnad av fiber- och kopparnät i Ronneby-området !

I samband med breddning av Väg 27, så krävs det även en ombyggnad av både fiber- och kopparnätet i området. Vi tackar våra beställare Empower AB samt Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget !