Utbyggnad av fibernät till företag i Karlshamn !

Vi bygger ut infrastrukten ytterligare med fiberbaserat bredbandsnät. Nu bygger vi ut till flera företag i Karlshamns-området. Vi tackar vår uppdragsgivare Karlshamn Energi AB för möjligheten och förtroendet att få utföra dessa uppdrag.