Bredband via fiber till fler villor i Karlskrona !

Nu är vi också på Hästö i Karlskrona och bygger ut bredbandsnätet med fiber. Det är ca: 60-villor som inom kort kommer att få tillgång till dagens och morgondagens bredbandstjänster via ett fiberbaserat nät. Vi tackar vår uppdragsgivare, Affärsverken i Karlskrona AB för uppdraget och förtroendet !