Installation av fibernät i Skåne !

Vi utökar befintligt fibernät i Broby samt bygger ut fibernätet i Simrishamn för företagskunder ! Vi tackar vår beställare Tele 2 Sverige AB för förtroendet och projekten !