Bredband till villor i Grönadals-området !

Nu har vi i skarp konkurrens fått möjligheten att bygga ut bredbandet till de boende i Grönadals-området. Det är i nuläget ca 60-fastigheter som inom kort kommer att få tillgång till framtidens bredbandstjänster via ett fiberbaserat bredbandsnät. Vi tackar Affärsverken Karlskrona AB för förtroendet och uppdraget.