Utbyggnad av bredband till villor i Karlskrona !

Vi har nu fått möjligheten att på totalentreprenad att bygga, installera samt driftsätta ett fiberbaserat bredbandsnät till drygt 90-villor i Karlskrona-området. Vi tackar vår beställare Affärverken Karlskrona AB för uppdraget och förtroendet.