Byggnation av fiberbaserat bredband i Karlskrona-området !

Vi bygger nu ut bredbandsnätet till flera platser inom Karlskrona Kommuns område. Vi tackar vår uppdragsgivare Affärsverken Karlskrona AB för uppdraget och möjligheten.