Utbyggnad av fiberbaserat bredband i Blekinge !

Nu bygger vi ut infrastrukturen ytterligare med fiberbaserat bredband i Blekinge-området. Nu bygger vi ut bredbandsnätet i Ronneby- och Kallingeområdet. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för uppdraget och förtroendet.