Utbyggnad av bredbandet i centrala Ronneby

Vi har nu även fått uppdraget att bygga ut bredbandet med fiber i centrala Ronneby. Vi bygger dels ut fibernätet till tekniknoderna samt installerar och driftsätter bredband till både företag samt villor i området. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet att få utföra detta uppdrag.