Bredband till fastigheter i Vissefjärda

Nu installerar och driftsätter vi fiberbaserat bredband till de boende i Vissefjärda, inom Emmaboda Kommun. Vi tackar vår beställare, Emmaboda Energi AB för förtroendet och uppdraget.