Bredband till kunder i Nötabråne !

Vi har nu fått uppdraget av Karlshamn Energi AB att bygga ut det fiberbaserade bredbandsnätet ytterligare. Nu är det fastigheter norr om Asarum, dvs inom Nötabråneområdet, som inom kort får tillgång till dagens- och morgondagens bredbandstjänster via fiberbaserat nät. Vi tackar vår beställare för beställningen och förtroendet att få utföra projektet.