Utbyggnad av bredbandet på landsbygden inom Emmaboda-området !

CSAB har fått möjligheten att bygga ut bredbandsnätet för landsbygden inom Emmaboda-området. Utbyggnaden av bredbandsnätet kommer att pågå under flera år framöver. Vi tackar vår beställare Emmaboda Kommun för förtroendet och uppdraget !