Installation av fastighetsnät i Vissefjärda

CSAB har fått förmånen och möjligheten att bygga ut bredbandsnätet till lägenheter i Vissefjärda. Vi tackar vår beställare EBA-Emmaboda Bostads AB för uppdraget.