Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden !

CSAB har via upphandling fått möjligheten att bygga ut bredbandsnätet på landsbygden inom Emmaboda Kommun. Vi tackar vår uppdragsgivare Emmaboda Kommun, för att vi inom CSAB har fått förtroendet att bygga ut bredbandsnätet med fiber för dagens- och morgondagens bredbandstjänster.