Utbyggnad av bredband till fler villor i Ronneby

Vi har nu även fått möjligheten till att vara med och bygga ut infrastrukturen med fiberbaserat bredband till ännu fler villor i Ronnebyområdet. Vi bygger, installerar samt driftsätter ca: 500-villor i Ronneby. Inom kort, så kommer de boende att kunna använda dagens- och morgondagens bredbandstjänster via fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare, Ronneby Miljö & Teknik AB för möjligheten och förtroendet att få utföra detta uppdrag.