Utbyggnad av bredband till villor i Ronneby

Vi har nu fått möjligheten att bygga ut fibernätet ytterligare i Ronnebyområdet. Vi är fn i villaområden och bygger upp fibernät samt installerar bredband till fastigheter i området. Vi tackar vår uppdragsgivare Ronneby Miljö & Teknik AB för att vi fått förtroendet och möjligheten att få utföra uppdraget.