Bredbandsutbyggnad i Mörrum

Vi är nu och bygger ut bredbandet ytterligare till villor i Mörrum. Nu är det fastigheter i utkanten av de centrala områdena, som under våren-försommaren får tillgång till dagens- och morgondagens bredbandstjänster via fiber. Vi tackar vår beställare, Karlshamn Energi AB för förtroendet och uppdraget.