Utbyggnad av bredbandsnät till fastigheter i Ronneby.

Vi är nu och bygger ut bredbandsnätet med fiber till villor inom Ronneby-området.  Inom kort, så kommer vi att påbörja med installation samt driftsättning för kunderna i området. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.