Bredbandsutbyggnad till fler fastigheter i Karlshamn

Nu har vi fått möjligheten att bygga ut bredbandet till fler fastigheter i Karlshamn. Nu är det Norreports- och Gustavsborgs-området som får tillgång till dagens och morgondagens bredbandstjänster via fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi för uppdraget.