CSAB bygger ut bredbandet till fler villor i Ronnebyområdet

Vi har fått förmånen och möjligheten att bygga ut bredandet till villor i sydvästra delarna inom Ronnebyområdet. Vi är nu och bygger ut bredbandet i områdena Väbynäs och i Bustorp. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för uppdraget.