Bredband till lägenheter i Ronneby

CSAB har fått förmånen att bygga ut bredbandsnätet med fiber till lägenheter i Ronneby-området. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.