Utbyggnad av bredband till fler villor i Karlshamn.

CSAB har fått möjligheten att bygga ut med fiberbaserat bredband till ännu fler villor i Karlshamn. Vi är nu och bygger ut med bredband till Sternö-området i Karlshamn. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet och uppdraget.