CSAB bygger ut med bredband till fler villor!

CSAB har fått möjligheten att bygga ut fiberbaserat bredband till villor i Hällaryd/Trensum-området. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för beställningen och förtroendet.