Bredband till fler villor i Ronnebyområdet!

Vi är nu och bygger ut med bredband till fler villor i Ronneby, nu är det området Aspan, som inom kort får tillgång till dagens- och morgondagens bredbandstjänster med fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.