Utbyggnad av bredband i Ronneby-området

CSAB bygger ut bredbandsnätet inom Ronneby-området till ännu fler fastigheter, sk FTTH. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för uppdraget och förtroendet.