Bredbandsutbyggnad på landsbygden inom Karlskronaområdet!

CSAB och Asfaltbolaget bygger, installerar samt driftsätter bredband till Affärsverkens bredbandskunder på landsbygden. Vi tackar vår beställare och samarbetspartner, Asfaltbolaget och Affärsverken för förtroendet.