Installation av bredband till fler fastigheter!

CSAB har efter upphandling fått möjligheten att installera och driftsätta bredband till ännu fler fastigheter inom Karlshamns området. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för förtroendet och beställningen.