CSAB installerar bredband på landsbygden

Vi har via upphandling fått möjligheten att bygga ut bredbandsnätet till fler bredbandskunder på landsbygden inom Ronneby-området. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och beställningen.