CSAB installerar och driftsätter bredband till fler kunder på landsbygden!

CSAB tillsammans med Asfaltbolaget bygger ut bredbandet inom Karlskrona-området ytterligare. Fn så pågår det installation samt driftsättning av bredbandskunder inom Kättilsmåla-området. Vi tackar vår uppdragsgivare Affärsverken Karlskrona AB för förtroendet och beställningen.