Bredband till fler företag i Karlshamnsområdet

Vi bygger ut bredbandsnätet ytterligare och nu så är det fler företag inom Karlshamns-området som får tillgång till dagens- och morgondagens teknik tjänster via fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för uppdraget och förtroendet.