Fibernätsutbyggnad inom Ronneby området

Vi är nu och bygger ut fibernätet ytterligare inom Ronneby Kommuns område samt installerar bredbandskunder. Vi tackar vår uppdragsgivare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.